Поточна та підсумкова атестації слухачів підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського

АТЕСТАЦІЯ СЛУХАЧІВ
1. Атестацію слухачів підготовчих курсів здійснює Центр тестування та моніторингу знань ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2. Контроль поточної самостійної роботи слухачів підготовчих курсів здійснюється у формі індивідуальних атестаційних робіт (ІАРів), а очний контроль якості знань – у формі підсумкових атестаційних контрольних робіт (ПАКРів).
3. Кількість додаткових балів, які може отримати слухач при вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського. для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямках обчислюється на основі його підсумкового рейтинга за методикою, затвердженою Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського.. Підсумковий рейтинг слухача – це сума рейтингових балів, отриманих ним за виконання планових ІАРів та рейтингових балів, отриманих на планових ПАКРах з усіх трьох конкурсних дисциплін, які відповідають вибраному слухачем напрямку підготовки.
4. Комплекс освітніх послуг, що надаються ЦТМЗ ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського слухачам підготовчих курсів, пов’язаних з підготовкою та проходженням ними поточних та підсумкових атестацій, регламентується відповідною тристоронньою угодою ( ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського. – СЛУХАЧ – БАТЬКИ СЛУХАЧА).
5. По закінченню навчального року слухачі підготовчих курсів отримують в ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського Сертифікати, в яких вказуються їх додаткові бали.